Commons:Kriterier for hurtig sletning

From Wikimedia Commons, the free media repository
Jump to navigation Jump to search
This page is a translated version of a page Commons:Criteria for speedy deletion and the translation is 75% complete. Changes to the translation template, respectively the source language can be submitted through Commons:Criteria for speedy deletion and have to be approved by a translation administrator.
Outdated translations are marked like this.

Shortcuts: COM:CSD • COM:SPEEDY

Denne side anses som en officiel politik på Wikimedia Commons. (Se listen: Politiker og retningslinjer)
Den er bredt accepteret blandt skribenter og anses som en standard som alle bør følge. På nær mindre redigeringer, bør diskussionssiden benyttes til at foreslå ændringer til denne politik.

Denne side handler om regler for hurtig sletning på Wikimedia Commons, og forklarer hvordan man anmoder om - og behandler - hurtig sletning. Denne side forklarer ikke emner vedrørende ophavsret og licenser. Information om dem findes på Commons:Licensing.

Kriterierne for hurtig sletning specificerer de eneste tilfælde, hvor administratorerne har bred enighed om, at man kan springe over sletningsdiskussioner og slette filer med det samme. Det betyder ikke, at administratorer er tvunget til at slette dem, hvis der er omstændigheder, der muliggør en nem og bedre løsning. De omfatter kun de tilfælde, der er nævnt nedenfor.

Administratorer bør være opmærksomme på, kun at foretage hurtig sletning af sider og medier i indlysende tilfælde. Hvis en side har overlevet en sletningsdiskussion, bør den kun hurtigslettes, hvis der er fremkommet nye oplysninger om brud på ophavsret. Bidragydere anvender nogle gange flere redigeringer på at skabe sider, så administratorer bør undgå at slette en side, der ser ufærdig ud, hvis den lige er oprettet. Der er stor enighed om, at skabere og vigtige bidragydere til sider bør advares om nomering til hurtigsletning. Hvis du markerer indhold til hurtigsletning, så sørg for at underrette ophavsmanden.

For at markere en side til hurtigsletning kan man bruge {{speedydelete|<årsagstekst>}} eller genvejen {{SD|<årsagskode, så som G7 for "skaber/uploader anmodning", se listen>}}.

Generelle begrundelser

Shortcut
1. Testside, fejlagtigt uploadet, eller side med vrøvl eller værdiløst indhold
Siden har overflødigt indhold, der tidligere har været anvendt til test, eller som er skabt ved et uheld, eller indeholder meningsløst vrøvl. Der kan også være tale om tomme kategorier eller om tekst, der er anbragt på diskussionssider (og står alene) og som ikke refererer til hovedsiden.
2. Omdirigering, der er ubrugt og utroværdig, eller er ødelagt
Siden har en omdirigering, der både er ubrugt og utroværdig, eller en omdirigering, der er afhængig af slettet eller ikke-eksisterende indhold. Ubrugte omdirigeringer af diskussionssider, der blev dannet på basis af en page move eller cross-namespace omdirigering, kan også slettes med dette kriterie.
3. Indhold, der er ment som vandalisme, trusler eller angreb
Indhold, der er skabt for at vandalisere, eller for at true, genere eller angribe et andet menneske (eller bruger). Brugere, der foretager den type redigeringer, kan få deres konti midlertidigt eller permanent blokeret, afhængigt af indholdets voldsomhed. Indhold, der bringes med hensigt på at skabe eller sprede fup, kan også slettes under dette kriterie.
4. Gendannelse af indhold, der tidligere er slettet efter konsensus.
Siden eller filen har indhold, der tidligere blev slettet på baggrund af konsensus. Gentagne gendannelser af sådant indhold kan medføre, at brugerens konto blokeres. Bidragyderen kan anmode den administrator, der foretager sletningen, om at gendanne filen, eller der kan indledes en Anmodning om gendannelse.
5. Foreløbig sletning i forbindelse med sletning og sløring af filhistorik.
Indholdet slettes foreløbigt, for at fjerne bestemte filrevisioner, der indeholder vandalisme, trusler/angreb eller eller personlige oplysninger. Indhold kan også slettes foreløbigt for at udføre en sammenskrivning eller opdeling af filhistorik.
6. Ukontroversiel vedligeholdelse
Indholdet slettes midlertidigt for at gøre plads til en sideflytning eller anden ukontroversiel vedligeholdelse, der kræver midlertidig eller permanent sletning.
7. En bruger beder om at få slettet sit eget værk
Den, der oprindeligt har skabt eller lagt indholdet op for nyligt (<7 dage), beder om at få slettet indhold, der ikke anvendes. Hvis denne bruges beder om at få slettet eget indhold, der er ældre,[1] så skal en sletningsanmodning oprettes i stedet.
8. Sider, der er baseret på slettet eller ikke eksisterende indhold
Siden eller filen er baseret på indhold, der er blevet slettet eller ikke eksisterer mere. Forældreløse diskussionssider uden indhold kan også slettes med dette kriterie.
9. Officiel handling
Dette kriterie er reserveret til officielle handlinger. Wikimedia Foundations stab forbeholder sig ret til at foretage hurtigsletninger, der er enten midlertidige eller permanente, hvis der er tale om exceptionelle omstændigheder. Ingen administrator har lov til at slette indhold med henvisning til dette kriterie, med mindre vedkommende officielt er en del af Wikimedias stab. Sletninger af denne type må ikke omgøres uden tilladelse fra Wikimedia Foundation.
G10. Files and pages created as advertisements
This includes only content uploaded to promote goods and services, outside our project scope. Files that illustrate contemporary or historical advertisements do not fall under this criterion.
G11. Blatant text copyright violation
Page contains copyrighted text from webpages or documents without permission.

Navnerum

(Galleri)

1. Galleri uden billeder eller andre mediefiler
Sider (gallerier) der er tomme eller som ikke indeholder brugbart indhold, så som sider, der har tekst, men ingen billeder eller andre mediefiler.
3. Brugeren ønskede at oprette leksikalt indhold
Siden var beregnet til at indeholde en artikel med leksikalt indhold. Artikler og biografier hører hjemme i Wikipedia projektet, og falder uden for Commons' virkefelt.

Kategori

2. Kategoriens navn er upassende

Kategorier med upassende navne, eller kategorier, der er i modstrid med reglerne for navngivning, kan hurtigslettes. Se Omdøb en kategori#Skal den gamle kategori slettes?

C2. Unuseful empty category
If a category is empty and is obviously unusable, unlikely to be ever meaningfully used, it may be speedily deleted. Don't apply if the page is marked with an explanation of why it should be kept or if the deletion can be controversial, the category was recently unconsensually emptied, etc. Consider redirecting or renaming the category rather than deleting it.

Commons

1. Forkert udfyldt eller rutinemæssigt tømt sletningsanmodning eller log
Dette inkluderer Sletningsanmodninger (SA) som er mangelfulde eller forkerte, og som ikke kan repareres. Eller overflødige SA til sider, der opfylder betingelserne for hurtigsletning. Dette kræver, at man enten formelt lukker SA, så SA lukkes og en bot fjerner den fra loggen, eller også at man sletter SA-siden og fjerner den fra loggen. Logningerne for sletninger tømmes også rutinemæssigt når diskussioner lukkes. Når de er tomme, må de slettes med det samme. Bemærk, at dette ikke omfatter SA-arkiver, som er adskilt fra de løbende logninger.

Fil

1. Åbenlyst brud på ophavsret
Indholdet er åbenlyst i strid med ophavsret, og der er ingen troværdig Commons-kompatibel licens fra ophavsmanden/-kvinden eller status som frit anvendeligt værk. Hvis en bruger gentagne gange lægger materiale, der er beskyttet af ophavsret, på Commons, kan det medføre at brugerens konto midlertidigt eller permanent blokeres.
2. Indhold under "Fair use"
#Fair use# indhold. Sådant materiale er ikke tilladtWikimedia Commons og det kan hurtigslettes.
3. Bearbejdning af beskyttet indhold
Bearbejdninger, baseret på beskyttet indhold (så som skærmbilleder af beskyttet indhold). Dette omfatter ikke sager om panoramafrihed.
4. Negativ licensbedømmelse
Licensbedømmelsen konkluderede, at det tilføjede indhold er beskyttet på en måde, der forbyder erhvervsmæssig brug og/eller bearbejdelser af værket. Filer, der er markeret af OTRS bedømmerne som værker med utilstrækkelig tilladelse, eller filer, der har været mærket med OTRS pending ("OTRS mangler") i mere end 30 dage, kan også hurtigslettes med denne begrundelse.
5. Mangler væsentlig information
Filen mangler væsentlig information, så som licens, tilladelse eller kilde. Sådant indhold kan gives en overgangstid på syv dage (siden markering), før det slettes.
6. Hvidvask af licenser
Indhold, der er tilføjet ved brug af hvidvask af licens, er i strid med ophavsretten. Hvis brugere anvender sådanne fremgangsmåder, kan det medføre at brugerens konto midlertidigt eller permanent blokeres.
7. Filen er tom
Filens indhold ("namespace") er tomt. Tomme filer kan uden videre hurtigslettes, med mindre de indgår i omdirigeringer.
8. Identisk eller kopi i mindre format
Filen er identisk med, eller er en kopi i mindre format af en allerede eksisterende fil. Den almindeligt gældende regel er, at man sletter en nyere kopi. Der kan dog være undtagelser, for eksempel når man sammenligner mellem en fil, der er tilføjet af henholdsvis en bruger og en bot. Bemærk, at hvis der er tale om en meget stor fil, kan det være acceptabelt at have en kopi i mindre format af hensyn til tilgængeligheden.
9. Indlejrede data
Filen indeholder indlejrede data i form af et arkiv, der er beskyttet med kodeord.
F10. Personal photos by non-contributors
This includes low-to-medium quality selfies and other personal images of or by users who have no constructive global contributions.

Skabelon

1. Kopi af skabelon
En nyoprettet skabelon, hvis indhold svarer til en allerede eksisterende skabelon.
2. Ubrugt skabelon
Ubrugte skabeloner (bortset fra vedligeholdelses-/projektskabeloner, der ersattes), kan hurtigslettes.

Bruger

1. Bruger bad om sletning af indhold i eget brugerområde ("user space")
Brugeren anmodede om sletning af egen brugerside eller bruger-underside. Brugersider, der er tømt af brugeren, kan også slettes med henvisning til dette kriterie.
2. Brugerside for ikke eksisterende bruger
Brugerside for en ikke eksisterende bruger. Omdirigeringer kan oprettes (og beskyttes) til brugernavne, som brugerens konto blev omdøbt til.
3. Utilstedelig brug af brugersider
Utilstedelig brug af brugersider. Dette omfatter brugersider, der udelukkende indeholder markedsføring og reklamebaseret materiale, eller sider der er skabt for at genere eller angribe. Sider, der indeholder meningsløst eller ulæseligt indhold, kan også slettes med henvisning til dette kriterie.

Noter

  1. Ældre indhold (>7 dage) bruges måske af eksterne netsider og dukker derfor ikke op i Special:GlobalUsage.

See also